Links

NSV Nederlandse Schrijftolk Vereniging
NVVS Nederlandse vereniging voor Slechthorenden
Stichting RTGS Stichting Register Tolken Gebarentaal en schrijftolken
Tolknet Bemiddelingsbureau voor het aanvragen van een tolk
Stichting plotsdoven Stichting Plotsdoven
NCPLD Nederlands Centrum Voor Plots- en Laatdoofheid
Hoor Friesland Het centrum voor doven en slechthorenden
Fodok Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen
UWV Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (Werk- en Onderwijsuren)
Tolkcontact Tolkcontact (Leefuren)
Doof Nieuws uit doven-land
Hoorzaken Informatie over het gehoor
KNDSB Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond
Velotype Informatie toetsenbord
Gebarencentrum Stichting Nederlands Gebarencentrum
Oog- en oorhuis Informatie voor beperking in horen én zien
Oog op zorg Informatie over zorg en begeleiding in het nieuwe zorgstelsel