Meldpunt

26 januari 2015 0 Door Semmelink

Februari 2015: Meldpunt

“Vanaf 1 januari 2015 is de tolkvoorziening voor de leefuren overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook is dan de Participatiewet van start gegaan, waarbij tolken ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld mensen die op zoek zijn naar werk. Als u door deze nieuwe regelingen geen tolk heeft kunnen krijgen/vinden dan vragen we u om dit te melden via deze vragenlijst. Ook tolken die door de nieuwe regeling tolkopdrachten niet (kunnen) aannemen vragen wij om dit te melden via dezelfde vragenlijst. We hebben deze meldingen nodig om te kunnen kijken hoe de veranderingen in de praktijk werken. Met de meldingen kunnen de belangenbehartigingsorganisaties en beroepsverenigingen van tolken naar de politiek en verbeterpunten bespreken. De gegevens zullen anoniem en vertrouwelijk worden behandeld. De vragenlijst begint met een aantal algemene vragen. Vervolgens wordt de vraag gesteld of u tolk of tolkgebruiker bent. Daarna is er voor beide groepen een eigen vragenlijst. Het is de bedoeling dat voor ieder knelpunt een nieuwe melding wordt gemaakt. Dus als u meerdere keren geen tolk heeft kunnen krijgen, dan dient u dat iedere keer weer opnieuw te melden.”