Onderwijsuren boven de 30 jaar

19 juni 2016 0 Door Semmelink

Juni 2016:

Een tijd geleden heeft Tamara van Meer een petitie opgestart voor tolkuren in het onderwijs aan doven boven de 30 jaar.

Het ministerie van OCW stelt dat iedereen in Nederland goed onderwijs moet kunnen volgen.Dit is in tegenspraak met het beleid dat de overheid voert op het gebied van tolkuren voor opleiding voor doven. Doven boven de 30 jaar krijgen van deze overheidĀ in principe geen tolkuren voor opleiding. Een leven lang leren is hiermee onmogelijk voor de doven in Nederland. Onlangs is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking door de tweede kamer aangenomen. Dit biedt kansen op dit gebied. Maar we zijn er nog niet! Teken daarom deze petitie!