Oog op Zorg

18 oktober 2015 0 Door Semmelink

Oktober 2015:

Er is veel veranderd per 1 januari 2015. Heeft u problemen met het regelen van uw zorg of begeleiding? Of wilt u uw positieve ervaring delen? U vindt een meldpunt op de website van Oog op Zorg. Oog op Zorg is een project van het Platform Doven, Slechthorenden en TOS (mensen met een taalontwikkelingsstoornis). Dit platform bestaat uit de volgende organisaties: Dovenschap, FODOK, FOSS, Nederlandse Dove Jongeren, NVVS, SH-Jong en Stichting Plotsdoven. Deze website biedt informatie over zorg en begeleiding in het nieuwe zorgstelsel. Via het meldpunt kunt u uw ervaringen, klachten of complimenten melden. Deze meldingen worden verzameld door Oog op Zorg. Zij geven de belangrijkste signalen door aan zorgaanbieders, het Ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij hebben ook een folder gemaakt met informatie over auditieve beperkingen voor medewerkers van gemeenten en tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor dove en slechthorende burgers.