Radio Noorderbreedte

26 augustus 2016 1 Door Semmelink

Augustus 2016:

25 augustus besteedde Radio Noorderbreedte, de huisomroep van het MCL (Medisch Centrum Leeuwarden) aandacht aan de positie van doven en slechthorenden in het programma ‘Hart van Twee’.

Tussen een aantal verzoeknummers door werden drie personen geïnterviewd: Gerda de Vries, slechthorend, Theo Polet, zwaar slechthorend en CI-gebruiker en Theo Evert vd Wal, doof.

Uiteraard waren hier ook een tolk gebarentaal en een schrijftolk bij aanwezig om de communicatie vlot te laten verlopen.

In de interviews was er aandacht voor de dagelijkse problemen, waar doven en slechthorenden tegenaan lopen, de oplossingen daarvoor en er werden tips gegeven voor de omgang van horenden met doven en slechthorenden.

Foto: Gerda de Vries; Noorderbreedte – MCL