Text on Top

23 mei 2013 0 Door Semmelink

Donderdag 23 mei 2013: Ik werk nu ook met Text on Top.

Met Text on Top is het mogelijk om de schrijftolktekst direct in een presentatie zichtbaar te maken. Schrijftolkgebruikers kunnen dan op één scherm zowel de schrijftolktekst als de presentatie zien. Er is zowel ‘ondertiteling’, ‘boventiteling’ als ‘middentiteling’ mogelijk. Er is geen tweede scherm of tweede beamer meer nodig.

Een ander voordeel is, dat de tolk niet meer naast de tolkgebruiker hoeft te zitten. De tolktekst kan draadloos naar een tweede laptop of een tablet gestuurd worden, zodat de tolkgebruiker kan gaan zitten waar hij/zij wil. Bij vergaderingen maakt het niet meer uit of u als klant achter een bestuurstafel zit en de tolk in de zaal en bij bijv begrafenissen en kerkdiensten kunt u gewoon tussen familieleden plaatsnemen, terwijl de tolk elders zit.