Tolkvoorziening

1 januari 2015 0 Door Semmelink

Tolkvoorziening 2015

Wat betreft de tolkuren voor onderwijs verandert er voorlopig niets. Deze moeten nog steeds via het UWV worden aangevraagd.

Per 1 januari 2015 is de tolkvoorziening in de leefsituatie onderdeel van de Wmo. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft één nieuwe landelijke tolkregeling gemaakt. Voor mensen die nu al gebruikmaken van de tolkvoorziening in de leefsituatie verandert er niets ten opzichte van 2014. Menzis voert de landelijke regeling voor de leefsituatie namens de VNG uit. Mensen die vanaf volgend jaar gebruik willen maken van een tolk voor de leefsituatie, kunnen zich net als in 2014 melden bij Menzis.

Werkzoekende doven en slechthorenden die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet kunnen een beroep doen op de tolkvoorziening voor werksituaties. De tolkvoorziening in het kader van de Participatiewet wordt namens gemeenten uitgevoerd door het UWV. Voor diegene die vanaf 1 januari 2015 ondersteuning krijgen van gemeenten wordt de gemeente het aanspreekpunt.  Wie van de tolkvoorziening gebruik wil maken, kan contact opnemen met zijn of haar gemeente. In overleg met de gemeente kan men daarna een aanvraag voor een voorziening indienen bij UWV. Voor diegenen die in 2014 een uitkering of voorziening hadden via het UWV, blijft UWV ook in 2015 in hun regio het aanspreekpunt.

De bemiddeling en voorlichting van de doventolkvoorziening loopt in 2015 net als voorgaande jaren via Tolknet. Tolknet voert ook de 24-uursbereikbaarheidsdienst voor noodsituaties uit.